One.bg

Условия за Ползване на One.bg

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате ONE.bg. За да ползвате ONE.bg Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Условия за Ползване на ONE.bg. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате ONE.bg. Ползването на ONE.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. ONE.bg запазва правото си да ревизира настоящите условия без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в този сайт.

Описание на Услугата

ONE.bg е услуга на ДЖОБС.БГ ЕООД, ЕИК: 175050954, "Райко Алексиев" № 26, 1113 София, България, Телефон: +359 2 439 22 22, Fax: +359 2 439 22 23

ONE.bg е среда, която Ви позволява да разширите своите професионални контакти, да споделяте Вашия опит и познание, да изградите репутация, да напреднете в своята кариера. ONE.bg предоставя разширени възможности, свързани с ползването на JOBS.BG.

В ONE.bg можете да:
- създадете профил на един или повече езици
- да се свържете с Ваши познати и хора, споделящи Вашите професионални интереси
- да демонстрирате Вашия опит и професионални умения, изградите репутация, привлечете интереса на водещи компании
- да търсите сред компаниите регистрирани в Jobs.bg.
- да се абонирате и следите новините и актуалните обяви за работа от представляващите интерес за Вас компании
- да кандидатствате директно с Вашия профил по избраните от Вас позиции в JOBS.BG (ONE.bg е част от JOBS.BG)

Регистрация в ONE.bg
Вие декларирате, че:
(а) сте на 18 или повече години
(б) предоставената от Вас по време и след регистрация информация е коректна и пълна
(в) нямате вече съществуващ акаунт в ONE.bg
(г) нямате блокиран или изтрит по Ваша вина акаунт в ONE.bg

Потребителско Име и Парола
Вие се задължавате:
(а) да пазите Вашата парола и потребителско име в тайна и поемете пълната отговорност за действията извършени с тях
(б) да не предоставяте Вашето потребителско име и парола на други потребители
(в) в случай на неоторизирана употреба на Вашия акаунт, незабавно да уведомите ONE.bg.

Информация Предоставяна от Потребителите в ONE.bg
По време и след регистрация потребителите на ONE.bg въвеждат информация, която е видима за други потребители на ONE.bg, в зависимост от настройките, които сте избрали.

(а) Вие поемате отговорност за информацията публикувана от Вас в ONE.bg
(б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията публикувана от други потребители на ONE.bg е изцяло тяхна
(в) Вие осъзнавате, че ONE.bg не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на услугите в ONE.bg
(г) Вие осъзнавате, че ONE.bg не може да гарантира, че информацията, която други потребители дават за себе си и/или връзките, които имат са автентични.

Някои от услугите, като създаване на визитка, профил и др., позволява да въведете информация за себе си (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); културни интереси и други.

Всички данни в ONE.bg се предоставят доброволно от физическите лица. Ние не носим отговорност за верността на предоставените от физически лица данни и не извършваме никакви проверки в този смисъл. Вие като ползвател на нашата услуга следва да приемете, че не носим гаранции относно действителната идентичност на физическите лица, предоставили данни. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, очакваме да ни уведомите незабавно.

Поведение в ONE.bg
Вие се задължавате да не:
(а) публикувате или използвате при комуникация материали или език с обиден, заплашителен, клеветнически или неприличен характер.
(б) обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на ONE.bg
(в) разпространявате информация, за която нямате права за разпространение, в частност, но не само, поради договорни отношения.
(г) публикувате или разпространявате материали, които нарушават патентни права, авторски права, търговски тайни или други свързани права.
(д) изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани (без изричното съгласие на получателя) рекламни и промоционални материали или използвате “пирамидални схеми” и други схеми попадащи в тази категория.
(е) правите опити за разпространение на вируси или други средства попадащи в тази категория.
(ж) ръчнo или автоматично събирате информация в ONE.bg
(з) публикувате съдържание в полета несъответстващо с предназначението им.
(и) саботирате или затруднявате предлаганите от ONE.bg услуги, чрез неспазване на изискванията, процедурите и политиката на ONE.bg
(й) саботирате или затруднявате предлаганите от ONE.bg услуги, чрез опити за техническо вмешателство.

Комуникация между Потребителите на ONE.bg и ONE.bg

За функциониране на услугата е необходима комуникация между Вас и ONE.bg посредством имейл.
(а) Вие се съгласявате да получавате съобщения посредством имейл, необходими за нормалното функциониране на услугата, известия за промени в съществуващи или нови услуги на ДЖОБС.БГ ЕООД.
(б) Вие приемате, че при изпращане на покана от Вас към друг потребител Вашият имейл е част от поканата
(д) ONE.bg се задължава да не предоставя или използва Вашия Email за други цели, освен посочените в този документ.

Мониторинг и Контрол
Въпреки полаганите от ONE.bg усилия за мониторинг и контрол на съдържанието, ONE.bg не поема отговорност за това. Възможно е да попаднете на съдържание, което намирате за неприемливо. В такъв случай, молим да ни уведомите. Поради силно вариращите възгледи и морални стандарти, ONE.bg си запазва правото да предприеме или не действия.
ONE.bg запазва правото си да отстрани, поиска редактиране или да редактира съдържание, което нарушава условията за ползване на сайта.

Използване на cookies и log файлове
Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

Достъп до Вашите данни
Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до Вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията във Вашия акаунт по всяко време.

Технически мерки
Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Съхранение на информация
С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:
(а) технически причини
(б) заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас
(в) дълъг период на неизползване

Прекратявне на Услугата
ONE.bg може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:
(а) нарушаване на настоящите условия за ползване на ONE.bg или допълнителните условия и напътствия, намиращи се в сайта
(б) заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас. Това може да направите тук.
(в) непредвидени технически проблеми
(г) дълъг период на неизползване

Прекратяването на акаунт, поради неспазване на Условията за Ползване на ONE.bg води до:
(а) прекратяване на достъпа до предлаганите от ONE.bg услуги
(б) изтриване на акаунта и свързаната с него информация
(в) отказ за предоставяне на услугата в бъдеще

Общи Условия
ONE.bg не поема отговорност:
(а) за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания
(б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
(в) че сайта ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
(д) за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта

Въпроси и Предложения
Ако имате въпроси или предложения относно Условия за Ползване на ONE.bg може да ни изпратите Email на: info@one.bg